The only space you can ever really hope to occupy
is your own mind. Volg jouw intuïtie!

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Welkom

Petra van Loon is oprichter, eigenaar en de stuwende kracht achter Bureau Petra van Loon

 

Ik adviseer overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties en help hen bij het ontwikkelen van beleid en een toekomstvisie gericht op nieuwe aanpakken in het sociale domein. Ik heb ruime ervaring met het omzetten van ideeën in een projectplan en bij het vinden van partners, financiering en expertise voor de uitvoering. Verder heb ik de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het inhoudelijk programmeren, coördineren en organiseren van grote evenementen en conferenties.

 

Ik was de afgelopen jaren aan het werk als adviseur, projectmanager en projectleider, procesbegeleider, dagvoorzitter en workshopbegeleider. Ik ontwikkelde werksessies op maat, deed onderzoek naar de lokale sociale infrastructuur en leidde discussies over de Wmo, integraal gemeentelijk beleid en het rendement van de maatschappelijke stage. Sleutelbegrippen die als een rode draad door mijn advieswerk en projecten heenlopen zijn: maatwerk, versterken (locale) infrastructuur, vrijwillige inzet, stimuleren van burgerinitiatief en participatie, eigen kracht, talent- en competentieontwikkeling, vraaggericht werken, kanteling, ketensamenwerking en maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

 

---

        

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]