Ervaring is niet wat je overkomt,
maar wat je doet met wat je overkomt.

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Levensloop

Van beroep antropoloog. Onderzoek gedaan naar volksgeloof en de betekenis van de Maagd Maria voor vrouwen in Spanje. Voor dit onderzoek midden jaren tachtig jaar ruim een jaar in Spanje gewoond. Verder bijna 4 jaar in Indonesië gewoond en onderzoek gedaan naar gebruiken en rituelen rondom geboorte op Nias.

In Indonesië samen met "local" een zelfstandig reisbureau opgezet voor het organiseren van reizen naar Siberut, Nias en West Sumatra. Reisprogramma’s waren gericht op uitwisseling en onderling begrip. Niet het exotische/vreemde staat centraal maar het universele/menselijke.

Midden jaren 90 in Dordrecht gewerkt met asielzoekers. Projecten ontwikkelt en opgezet om afstand tussen asielzoekers en de lokale bevolking te verkleinen en te werken aan onderling begrip. Deze projecten stonden lokaal maar ook landelijk in de aandacht.

Vanaf 1998 verschillende trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van o.a. management en leidinggeven (Krauthammer) , presentatietechnieken, fondsenwerving en ketensamenwerking.

Van 1998 tot 2007 veel ervaring opgedaan in een lokale welzijnsorganisatie met management, leidinggeven, ontwikkelingsgericht coachen, projectmatig werken en aanbestedingen. In diezelfde functie programma’s en aanpakken ontwikkeld op het gebied van re-integratie, integratie, stimuleren van vrijwillige inzet en versterken van het vrijwilligerswerk op lokaal en regionaal niveau.

Van 2000 tot 2005 op verschillende plaatsen in Nederland tentoonstellingen ingericht en lezingen gegeven over de cultuur van Siberut en Nias (o.a. op de Pasar Malam Besar in Den Haag)

Vanaf 2002 tot nu op verzoek van derden meer dan 300 lezingen/workshops gegeven over tal van onderwerpen (onder andere omgaan met veranderingen, vinden en binden van vrijwilligers, communicatie en PR, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid). 

Vanaf 2003 – 2005 geparticipeerd in een Europees netwerk van zeven landen gericht op het uitwisselen van good practices en het versterken van initiatieven van burgers. Van 2006 tot 2008 actief als burgerraadslid in de fractie van GroenLinks in Dordrecht.

Oprichter van stichting Howu-Howu. In 2005 tot 2008 op vrijwillige basis hulpacties opgezet voor het eiland Nias. Nias wordt in december 2004 getroffen door de tsunami en in maart 2005 door een zware aardbeving. De hulpacties gericht op het lenigen van de eerste nood (voedsel en andere eerste levensbehoeften). In 2006 en 2007 ligt het accent op projecten in het kader van de wederopbouw. In totaal worden 6,5 ton aan fondsen geworven. Donors: Kerk in Actie, Wilde Ganzen, Nederlandse Rode Kruis, Provincie Zeeland en ministerie van ontwikkelingssamenwerking uit Luxemburg.

In 2009 stichting Bantu Sumatra opgericht voor de slachtoffers van de aardbeving in Sumatra. Initiafiefnemer en organisator van de manifestatie "Help 't puin ruimen".

In 2010 initiator en organisator van het benefietconcert "Als je spieren..."voor vriend Henry van Tienen die aan de spierziekte ALS lijdt. Er is bijna een bedrag van € 20.000 ingezameld voor Stichting ALS.

In Nederland in 2011 een Japans gecertificeerde opleiding voor Reiki gevolgd volgens het Mikao Usui systeem.

 

 

 

---

        

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]