...het was op een dag als deze dat Gandhi op weg ging naar zee...
Wat zijn uw plannen voor vandaag?

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Opdrachtgevers zeggen over Petra van Loon:
betrokken, enthousiast, ter zake kundig, besluitvaardig, analytisch, ondernemend, vernieuwend, doortastend, vriendelijk, energiek, overtuigend , authentiek, alert.

overheid

Ministerie van VWS

landelijk projectleider van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

Verantwoordelijk voor de landelijke coordinatie en programmering van het EJV in Nederland.

 

Ministerie van OCW

Accountmanager maatschappelijke stage voor Zuid Holland en Limburg

Verantwoordelijk voor de implementatie van de maatschappelijke stage bij gemeenten, scholen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk makelaars.

 

Provincie Noord Holland/platform vrijwilligerscentrales Noord Holland

procesbegeleider: inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van een traject om met veertien vrijwilligerscentrales in Noord Holland te komen tot een provinciaal platform voor het vrijwilligerswerk. Dit proces heeft geleid tot de oprichting van de NHVV (Noord Hollandse Vereniging van Vrijwilligerscentrales).

 

Gemeente Landgraaf

voor vrijwilligersraad een lezing verzorgen over ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk en voorbereiden en begeleiden van een studiebijeenkomst.

 

Gemeente Sliedrecht

Dagvoorzitter conferentie over de Maatschappelijke Stage

 

Gemeente Hengelo

adviseur aanpak integraal gemeentelijk beleid

 

Gemeente Haarlemmermeer

verzorgen van een inleiding en moderator Wmo-cafe.

 

Gemeente Rotterdam

procesbegeleider: voorbereiden en begeleiden van een werksessie over loket Maatschappelijke Stage met gemeente en lokale uitvoerders.

 

Gemeente schoonhoven

gemeente adviseren over lokaal vrijwilligerswerkbeleid. Onderzoek naar lokale infrastructuur, schrijven van een notitie over bevindingen onderzoek en voorbereiden en begeleiden van interactieve sessies met het lokale vrijwilligersveld.

 

Gemeente Alblasserdam

interim afdelingshoofd; o.a. schrijven van een afdelingsplan van een nieuw te vormen afdeling RMO; samenvoegen van afdeling RO en MO.

 

Zie verder maatschappelijke organisaties en Movisie.

 

---

«         

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]