...het was op een dag als deze dat Gandhi op weg ging naar zee...
Wat zijn uw plannen voor vandaag?

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Opdrachtgevers zeggen over Petra van Loon:
betrokken, enthousiast, ter zake kundig, besluitvaardig, analytisch, ondernemend, vernieuwend, doortastend, vriendelijk, energiek, overtuigend , authentiek, alert.

Movisie

1. projectleider Vrijwillige Inzet

Versterken lokale, provinciale en landelijke ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk, inhoudelijke programmering en organisatie van twee landelijke conferenties voor vrijwilligerscentrales in opdracht van Vereniging NOV.

 

2. adviseur programma Duizend en een Kracht

Vijf gemeenten adviseren over het lokaal opzetten en monitoren van een programma Duizend en een Kracht op basis van hun aanvraag bij het ministerie van OCW.

 

3. projectleider Duizend en een Krachtiger

Ontwikkelen en begeleiden van bijeenkomsten voor gemeenten om te komen tot gemeentelijk integraal beleid.

 

4. Projectadviseur MaS Sensation

Opzetten van een traject om te komen tot een landelijke uitreiking van de MaS sensation awards in opdracht van het ministerie van OCW. Organisatie en programmering van de feestelijke uitreiking van de awards.

 

5. Projectleider Informele Zorg

Gericht op projecten voor (jonge) mantelzorgers en op het verbeteren van vrijwillige inzet in de zorg.

 

Zie ook overheid en maatschappelijke organisaties.

 

---

      

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]