...het was op een dag als deze dat Gandhi op weg ging naar zee...
Wat zijn uw plannen voor vandaag?

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Opdrachtgevers zeggen over Petra van Loon:
betrokken, enthousiast, ter zake kundig, besluitvaardig, analytisch, ondernemend, vernieuwend, doortastend, vriendelijk, energiek, overtuigend , authentiek, alert.

maatschappelijke organisaties

Wmo adviesraad Zwijndrecht

adviseren over de enquete onder vrijwilligersorganisaties en het inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van een conferentie over versterken lokaal vrijwilligerswerk.

 

ASVZ

lezing over ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk.

 

Vrijwilligerscentrale Den Haag (HOF)

adviseur aanpak voor de landelijke uitrol van het project Levensboeken met geld van het Oranje Fonds. Mede auteur van het handboek Levensboeken en organisator van regionale bijeenkomsten.

 

Vrijwilligerscentrale Deventer

Dagvoorzitter symposium Maatschappelijke Stage.

 

Vrijwilligerscentrale Alkmaar

procesbegeleider: voorbereiden en begeleiden van werksessies met bestuur om te komen tot een strategisch beleidsplan.

 

Versa (brede welzijnsorganisatie in het Gooi eo)

Voorbereiden en begeleiden van teamdagen en adviseur management.

 

Stichting Ouderenwerk Sliedrecht

Adviseur van de directie en gemeente over het dienstenaanbod en hoe te komen tot een brede welzijnsorganisatie. Onderzoek naar de lokale sociale infrastructuur, schrijven van twee notities en leiden van interactieve sessies tussen gemeente en lokale civil society.

 

Zie ook overheid en movisie.

 

---

      

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]