En toen kwam de dag waarop het risico om in de knop te blijven
groter was dan het risico om te bloeien (Anais Nin)

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Een aansprekende omschrijving van vrijwilligerswerk

In de afgelopen jaren hebben er binnen het vrijwilligersveld regelmatig discussies plaatsgevonden om te komen tot een meer bruikbare definitie van vrijwilligerswerk. Men was op zoek naar een definitie die meer recht zou doen aan de sterk uiteenlopende manieren waarop mensen in Nederland zich vrijwillig inzetten.Want de meest gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk was te eng geformuleerd. Deze definitie luidt:

"werk dat onbetaald en onverplicht verricht wordt ten behoeve van anderen of van de (kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd verband".

 

Deze definitie uit 1980 zou niet meer voldoen was een veelgehoord geluid want de praktijk liet immers zeer uiteenlopende vormen van vrijwilligersinzet zien. Vrijwilligersinzet die soms ruim wordt vergoed (dus wel betaald), vrijwilligersinzet die wordt opgelegd (dus niet onverplicht), vrijwilligersinzet in ongeorganiseerd verband en vrijwilligersinzet, ook omdat de vrijwilliger er zelf belang bij heeft (dus niet alleen voor de ander).

 

Het leek er even op of er een lichte voorkeur ontstond voor de term vrijwillige inzet. Maar niets is minder waar. In oktober 2011 pleitte Evelien Tonkens op het congres van de Vereniging NOV zelfs voor het behoud van de term vrijwilligerswerk.

 

In mijn functie als projectleider van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 heb ik kennis kunnen maken met het vrijwilligerswerk in de andere lidstaten. Ook daar is men op zoek naar een bruikbare definitie van het begrip 'volunteering'. En elke lidstaat heeft daarbij zijn eigen denkbeelden, definities en tradities. Tot mijn verassing vond ik in een rapport gericht aan de Europese Commissie een begripsomschrijving van vrijwilligerswerk die geheel aansluit bij hoe ik de vrijwilligersinzet in al haar verscheidenheid in Nederland ervaar en die goed de geest van waaruit veel vrijwilligersinzet in Nederland ontstaat (niet alle) weerspiegelt.

 

"Volunteering is defined as all forms of voluntary activity, whether formal or informal. Volunteers act under their own free will, according to their own choices and motivations and do not seek financial gain. Volunteering is a journey of solidarity and a way for individuals and associations to identify and address human, social or invironmental needs and concerns. Volunteering is often carried out in support of a non-profit organisation or community-based initiative".

 

Compleet is deze Europese begripsomschrijving van vrijwilligerswerk niet, wel veel warmer dan de 'zakelijke' definitie die wij meestal in Nederland hanteren.

 

 

 

 

---

«         

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]