Age is an issue of MIND over MATTER.
If you DONíT mind, it DOESNíT matter. (Mark Twain)

Riouwstraat 20 | 3312 XL Dordrecht
078-6317434 * 06-28155614

Email Petra van Loon

 

 

Bureau Petra van Loon

management & advies

 


 

Waarom BPvL?

Wat kan Bureau Petra van Loon voor u betekenen?

 

Overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties staan niet stil en hebben vrijwel altijd te maken met veranderingen; grote en kleine.

 

BPvL adviseert partijen bij vraagstukken op het gebied van het sociale domein: de kanteling, vrijwillige inzet, stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid, eigen kracht en vraaggericht werken.

 

BPvL verzorgt zinvolle workshops over vinden en binden van vrijwilligers, vergroten van (leden)betrokkenheid, maatschappelijke stage,verwerven van (geld)middelen, omgaan met veranderingen, proactief (be)sturen,

 

BPvL ontwikkelt op maat werksessies over toekomstvisie en strategie, ketensamenwerking, vraaggericht werken en kanteling, versterken lokale sociale infrastructuur en maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

BPvL helpt bij het schrijven van een projectplan en bij het vinden van partners, financiering en expertise voor de uitvoering.

 

BPvL denkt inhoudelijk met u mee over uw evenement, bijeenkomst, of conferentie en kan optreden als dagvoorzitter of moderator. U kunt mij ook inschakelen voor de organisatie of coördinatie.

 

Mijn doel is mensen in beweging te krijgen en te inspireren door samen nieuwe invalshoeken te verkennen, ervaringen en kennis uit te wisselen, te reflecteren waardoor we verdiepingsslagen maken en nieuwe wegen ontdekken om mee aan de slag te gaan.  

 

---

        

Petra van Loon

 

algemene voorwaarden Bureau Petra van Loon

Site door Hennie van Ham's Grafische Koffie-, Koek- en Dansshow | Gkk/Ds]